Asuntomarkkinat: Seitsemän vuoden myytti murtui

Kirjoittajan kuva

By admin

Asuntomarkkinat

Kiinteistömaailman laajan selvityksen mukaan suomalaisten asunnonvaihtotahti on pidentynyt huomattavasti, mikä murtaa vanhan myytin, että asunnot myytäisiin seitsemän vuoden välein. Mediaani omistusaika on nyt yli kahdeksan vuotta. Tämä viittaa siihen, että ihmiset pitävät nykyään kiinni asunnoistaan pidempään, mikä voi olla seurausta monista tekijöistä, kuten markkinatilanteesta ja henkilökohtaisista tarpeista.

Selvityksen mukaan keskimääräinen omistusaika ennen myyntiä on noussut lähes 12 vuoteen, mikä osoittaa selkeää muutosta asunnonvaihtotahdissa. Vuoden 2021 voimakas hinnannousu sai kuitenkin monet myymään asuntonsa aikaisemmin.

Tavallisin hetki myydä

Usein uskotaan, että suomalaiset myyvät asuntonsa, kun kahden vuoden omistusaika täyttyy ja myynti on verovapaata. Kiinteistömaailman selvitys osoittaa, että tyypillisin hetki myydä asunto on saantoa seuraava vuosi. Tämä johtuu osittain perinnöksi saaduista asunnoista, mutta verovapauden saavuttaminen kahden vuoden kohdalla on myös merkittävä tekijä.

Vuonna 2021 asuntojen hinnat nousivat voimakkaasti, mikä lisäsi 2-3 vuotta omistettujen asuntojen myyntiä vuosina 2021 ja 2022. Tämä viittaa siihen, että markkinatilanteella on suuri vaikutus asunnonvaihtopäätöksiin.

Omistusajan pidentyminen

Kaikkien asunnon- ja kiinteistönomistajien keskimääräinen omistusaika on pidentynyt viime vuosina. Kiinteistömaailman aineisto osoittaa, että omistusaika on pidentynyt kaikissa neljänneksissä, mukaan lukien nopeimmin kotia vaihtavassa ryhmässä.

Nopeimmin vaihtavaan neljännekseen pääsee nyt, jos myy asunnon neljän vuoden sisällä ostosta. Toinen neljännes sisältää nyt kahdeksan vuoden kohdalla myytävät asunnot, ja kolmannessa neljänneksessä asunnot myydään keskimäärin 16 vuoden jälkeen. Neljännessä neljänneksessä ovat ne, jotka pitävät asuntonsa vielä pidempään.

Syyt omistusajan pidentymiseen

Omistusajan pidentyminen voi johtua monista tekijöistä, kuten taloudellisesta epävarmuudesta, henkilökohtaisista elämänmuutoksista ja markkinatilanteesta. Yksi merkittävä tekijä on se, että ihmiset eivät halua myydä asuntoaan, jos sen arvo ei ole noussut merkittävästi ostohinnasta.

Lisäksi perheen kasvaessa tai elämäntilanteen muuttuessa voi olla tarpeen pitää asunto pidempään ennen myyntiä. Tämä on erityisen totta perheissä, joissa on kouluikäisiä lapsia tai muita erityistarpeita.

Asunnonvaihdon haasteet

Pitkä omistusaika voi aiheuttaa haasteita niille, jotka haluavat vaihtaa asuntoa. Esimerkiksi asunnon arvon nousu voi tehdä uudesta asunnosta kalliimman, mikä vaikeuttaa vaihtoa. Toisaalta asunnon arvon lasku voi johtaa siihen, että omistajat eivät halua myydä asuntoaan tappiolla.

Lisäksi muuttuvat elämäntilanteet, kuten avioero, työpaikan vaihto tai perheen kasvaminen, voivat vaikuttaa asunnonvaihtoon. Näissä tilanteissa pitkä omistusaika voi tuoda mukanaan lisähaasteita.

Lista: Omistusaikaan vaikuttavat tekijät

  1. Taloudellinen epävarmuus
  2. Markkinatilanne
  3. Henkilökohtaiset elämäntilanteet
  4. Asunnon arvon kehitys
  5. Perheen tarpeet
  6. Verotus ja muut taloudelliset edut
  7. Kiinteistön kunto ja remonttitarpeet
  8. Sijainnin muutokset

Tulevaisuuden näkymät

Asunnonvaihtotahti näyttää jatkuvan hitaampana myös tulevaisuudessa, ellei markkinatilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Taloudelliset ja henkilökohtaiset tekijät vaikuttavat edelleen asunnonvaihtopäätöksiin, ja omistusaika saattaa pidentyä entisestään.

Kiinteistömarkkinoiden kehitys ja taloudellinen vakaus ovat avainasemassa määriteltäessä tulevaa asunnonvaihtotahtia. Yksilöiden ja perheiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti, mikä voi tuoda mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia.

Kiinteistömaailma on kiinteistönvälityspalveluita Suomessa ja Baltian maissa tarjoava yritys. Suomessa Kiinteistömaailma on maan suurin kiinteistönvälitysketju, jossa työskentelee yli 500 asuntokaupan ammattilaista reilussa sadassa yrittäjävetoisessa asuntomyymälässä ympäri Suomen. Yritys perustettiin vuonna 1990. Baltian maissa (Viro, Latvia, Liettua) Kiinteistömaailma toimii Ober-Haus -brändillä. Kiinteistömaailma osti Ober-Hausin liiketoiminnan vuonna 2021.Vastaa