Ylen ”Au pairit” -sarja kohun keskellä: Osallistujien väliset ristiriidat puhuttavat somessa

Kirjoittajan kuva

By Lena

Ylen suositun ”Au pairit” -ohjelman uusin kausi, ”Au pairit Maltalla”, on nostanut esiin erimielisyyksiä ja aiheuttanut vilkasta keskustelua sekä sosiaalisessa mediassa että eri keskustelufoorumeilla. Erityisesti ohjelma on saanut huomiota osallistujien välisten konfliktien vuoksi, joista käytiin vilkasta keskustelua heti tuoreen tuotantokauden julkaisun jälkeen.

Jakautunut yleisö ja ulkopuolisuuden tunne

Keskiössä on ollut keskustelu ohjelmaan osallistuvan Myyn kokemuksesta. Hänet nähtiin jääneen useissa jaksoissa muiden varjoon, mikä on herättänyt katsojissa sekä myötätuntoa että kritiikkiä. Ohjelman seuraajat ovat jakautuneet mielipiteissään siitä, oliko Myyn ulos jättäminen perusteltua. Toiset katsojat ovat ilmaisseet ymmärrystä sille, että muut osallistujat ovat kokeneet Myyn käytöksen rasittavaksi hänen negatiivisuutensa, nälkäkiukkujensa ja pomottelunsa vuoksi.

Osallistujien vastaukset somessa

Kolme muuta ohjelmassa esiintyvää au pairia, Valma, Sinna ja Liisa, ovat ottaneet kantaa tapahtuneeseen omilla Instagram-tileillään. He ovat julkaisseet tarinoita, joissa he pahoittelevat tapahtunutta ja selittävät käytöstään. Liisa on esimerkiksi kommentoinut, että hän olisi toivonut toimineensa kypsemmällä tavalla ja että anteeksipyyntö on esitetty. Valma ja Sinna ovat myös tunnustaneet toimineensa epäreilusti ja korostaneet, että televisio-ohjelmat eivät aina anna täysin kattavaa kuvaa todellisista tapahtumista.

Todellisuuden ja viihteen raja

Tämä tapaus on nostanut esiin keskustelun todellisuuden ja viihteen rajan hämärtymisestä. Reality-televisio tarjoaa katsojille kurkistuksen osallistujien elämään, mutta se ei aina välitä täydellistä kuvaa heidän kokemuksistaan ja todellisista tunteistaan. Osallistujien jälkikäteiset kommentit sosiaalisessa mediassa auttavat yleisöä ymmärtämään paremmin heidän näkökulmiaan ja sitä, kuinka ohjelman tapahtumat ovat vaikuttaneet heihin henkilökohtaisesti. Tässä tapauksessa, vaikka ohjelma on saanut osakseen kritiikkiä, se on myös tarjonnut tilaisuuden keskustelulle ja ymmärryksen lisäämiselle siitä, miten ryhmädynamiikka voi vaikuttaa yksilön kokemukseen ulkomailla. On tärkeää muistaa, että vaikka televisio tarjoaa viihdettä, se voi myös heijastella syvempiä inhimillisiä kokemuja ja konflikteja.

Myy syyttää tuotantoa ongelmien vähättelystä

Kiusaamissyytökset ovat saaneet uuden käänteen, kun Myy on julkaissut voimakkaan kannanoton tuotannon toimintaan liittyen. Myyn mukaan tuotanto ei puuttunut riittävästi ohjelman aikana ilmenneisiin ongelmiin, mikä pahensi hänen kokemustaan.

Myy ilmaisi pettymyksensä siitä, miten ohjelma käsittelee kiusaamista. Hänen mukaansa kiusaaminen oli osa ohjelman sisältöä, mutta sen käsittely ei vastannut todellisuutta. Myy kertoi, että ohjelmassa esitetyt parannukset olivat vain pintapuolisia, ja todellisuudessa hänen kokemansa ongelmat vain pahenivat ohjelman edetessä. Tämä ristiriita todellisuuden ja ohjelmassa esitetyn välillä oli Myylle erityisen vaikea, kun hän katsoi kautta jälkikäteen.

Myyn näkemys tilanteesta

Sosiaalisessa mediassa Myy syytti suoraan tuotantoa siitä, ettei se puuttunut kiusaamiseen aktiivisesti ja ajoissa. Hän kertoi, että hänelle jäi ohjelmasta hyviä muistoja vain host-perheensä kanssa vietetystä ajasta, mutta tuotantoon liittyvät kokemukset varjostivat hänen reissuaan. Myyn mukaan kiusaamisen esittäminen viihteenä on vastuutonta, ja hän toivoi, että ohjelma tarjoaisi tulevaisuudessa tukea samankaltaisia kokemuksia kokeneille.

Tuotannon puolustus

Vastauksena kritiikkiin, Ylen tuotantopäällikkö Emma Taulo vahvisti, että Myyn tilanne tuli tuotannon tietoon vasta kuvausten loppupuolella. Taulo kertoi, että tuotanto pyrki puuttumaan tilanteeseen keskustelemalla osallistujien kanssa ja pyytämällä heitä käsittelemään ongelmia yhdessä. Taulo korosti, että kaikilla osallistujilla oli mahdollisuus olla yhteydessä tuotantohenkilöstöön ja psykologiin missä tahansa asiassa. Hän painotti, että tuotanto on sitoutunut turvaamaan osallistujien hyvinvoinnin sekä kuvausten aikana että niiden jälkeen.

Jatkokeskustelu ja kauden päätös

Tuotanto pyrkii näyttämään, kuinka vaikeista tilanteista voidaan selvitä rakentavasti ja miten ryhmädynamiikka voi aiheuttaa inhimillisiä haasteita. Taulon mukaan on tärkeää esittää, että ulkopuolelle jääminen ja kiusaaminen ovat asioita, joihin voidaan puuttua ja joista voi toipua. Kauden lopussa keskitytäänkin siihen, miten ryhmä käsittelee näitä haasteita ja miten ne ratkaistaan yhteisesti, tarjoten samalla katsojille malleja vaikeiden tilanteiden käsittelyyn.

Kiusaamiskeskustelu ”Au pairit” -sarjassa herättää tunteita ja toimii muistutuksena siitä, että televisio-ohjelmat voivat vaikuttaa syvästi osallistujiensa elämään. Tämä tapaus korostaa viihdeteollisuuden vastuuta siitä, miten se esittää herkkiä aiheita yleisölle.

Lue lisää reality-tv-tähdistä täällä: Erikoisjoukot kilpailurealityyn osallistunut Helmeri Pirinen loukkasi silmänsä – katso rajut kuvat:sekä Tiedätkö kuka on Arttu Nikunlassi.Vastaa